CCQ Fees

CCQID Card Fee / رسوم بطاقة الكلية


CCQID Card First Lost Issuance 50 QAR
إصدار بدل فاقد من بطاقة الطالب للمرة الأولى
CCQID Card Second Lost Issuance 100 QAR
إصدار بدل فاقد من بطاقة الطالب للمرة الثانية
CCQID Card Broken 50 QAR
إصدار بدل تالف من بطاقة الطالب